底部电话拨打

:

Thành tựu sở hữu trí tuệ

THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2013

Quyền sở hữu trí tuệ là toàn bộ quyền và quyền sử dụng độc quyền trên thị trường đối với các phương án kỹ thuật, thành quả sáng tạo và công khai yếu điểm để thay đổi sản phẩm hoặc phương pháp sản xuất. Là phương pháp bảo vệ có tính pháp luật có hiệu quả nhất về những thành quả, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật mới của doanh nghiệp. Những năm gần đây, công ty luôn chú trọng và khuyến khích ứng dụng quyền sở hữu trí tuệ và công tác bảo vệ đối với quyền sở hữu trí tuệ của công ty. Đồng thời, việc chủ động ứng dụng quyền sở hữu trí tuệ của công ty có vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển của công ty.

Công bố quyền sở hữu trí tuệ năm 2013

Năm 2013 công ty tổng cộng có 10 sáng chế, trong đó sáng chế phát minh có 3 hạng mục, sáng chế ứng dụng mới có 7 mục, sáng chế được cấp phép sở hữu là 7 hạng mục, trong đó có 4 phát minh, ứng dụng vào thực tế có 3 hạng mục. Vì quyền sở hữu trí tuệ từ khi xin phép, xét thẩm tới khi được cấp phép cần cả một quá trình. Do đó, phần lớn những quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép là những sáng chế từ một năm trước.

ình 1 và hình 2 lần lượt là tình hình xin phép và được cấp phép của các sáng chế 4 năm nay. Từ hình có thể nhìn được, cùng với việc xây dựng dần dần quyền sở hữu trí tuệ của công ty, càng chú trọng hơn việc xin phép và bảo vệ những sáng chế phát minh kỹ thuật cao. Gần 4 năm nay, công ty có tổng cộng 21 sáng chế được cấp phép, trong đó sáng chế phát minh có 6 mục, những sáng chế được cấp phép này, đã phát huy có hiệu quả vai trò bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tự chủ của công ty.

H1 Tình hình xin phép sáng chế gần 4 năm của DDC

H2 Tình hình cấp bằng sáng chế gần 4 năm của DDC

Thực hiện và ứng dụng các sáng chế

Công ty luôn chú trọng xin phép sáng chế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tự chủ, càng chú trọng việc ứng dụng và chuyển hóa thành quả nghiên cứu khoa học tự chủ và sáng chế để tạo ra giá trị thực tế cho công ty. Ví dụ “ một loại dược liệu coumarin nhân tạo” do kỹ sư Li Song Bo của Trung tâm kỹ thuật xin phép và được cấp bằng sáng chế đang được ứng dụng trong sản phẩm, không những bảo đảm chất lượng sản phẩm, mà còn bảo đảm an toàn sản phẩm. Là công nghệ duy nhất trong lĩnh vực chế hương, đồng thời bảo vệ các sản phẩm hạt nhân của công ty. Đồng thời, cũng là yếu tố hình thành tính cạnh tranh hạt nhân của sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất từ hai phát minh của giám đốc Liu Zhao của phòng nghiên cứu phát triển sinh vật “ hương vị phụ gia pha chế từ gan động vật và phương pháp chế tạo ” và “ công nghệ chế biến hương vị phụ gia tự nhiên từ phản ứng nhiệt” tiến hành bảo vệ đối với công nghệ phản ứng của mùi hương vật nuôi, được tiêu thụ rộng rãi tới Hàn quốc và Philipin. Giáo sư Zeng Fan Kun đã sử dụng phương pháp lựa chọn tự do và kết hợp với công nghệ camera giám sát để đánh giá sở thích của động vật đối với chất điều vị thức ăn. Hệ thống đánh giá này được coi là “một loại hệ thống thức ăn tự động của lợn dùng hệ thống phụ để kiểm tra” đã nhận được bằng sáng chế quố gia, đã sớm được ứng dụng vào trong thực nghiệm động vật của công ty. Giám đốc Dai Yong ở phòng kiểm soát chất lượng đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm vào việc kiểm tra chất điều vị thức ăn chăn nuôi. Trong đó phải kể đến “thiết bị khai thác dầu thơm ở chất tạo mùi hương thức ăn chăn nuôi”, “một loại hương vị giữ ở lại lọ”, “một loại máy trộn hương vị thức ăn chăn nuôi dựa trên việc kiểm soát nhiệt độ” đều nhận được bằng sáng chế quốc gia, phát huy tác dụng rất tốt trong việc kiểm tra hương liệu.

Nhờ sự chuyển hóa thành công ứng dụng quyền sở hữu trí tuệ tự chủ , chúng tôi đã đạt được những thành tích xuất sắc. Năm 2013, Công ty được Cục sở hữu trí tuệ tỉnh Tứ Xuyên và Ủy ban thông tin kinh tế tỉnh Tứ Xuyên nhận định là “ doanh nghiệp thí điểm quyền sở hữu trí tuệ tỉnh Tứ Xuyên” (giấy phép xem hình 3), dự án “công nghệ hóa kỹ thuật chế tạo peptit chức năng phức hợp an toàn xanh” được Sở khoa học kỹ thuật và Sở tài chính tỉnh Tứ Xuyên nhận định là “ dự án công trình chuyển hóa thành quả công nghệ quan trong tỉnh Tứ Xuyên” (H.4). Đồng thời, năm 2013 Công ty cũng đã thông qua cuộc phúc thẩm doanh nghiệp kỹ thuật cao mới của quốc gia, trong sự cạnh tranh khốc liệt. Những vinh hạnh và thành quả đạt được này, là kết quả của công ty sau nhiều năm kiên trì xây dựng quyền sở hữu trí tuệ, mặt khác là sự khẳng định công tác kỹ thuật của công ty.

 

 

H3 Năm 2013 công ty được nhận định là doanh nghiệp thí điểm quyền sở hữu trí tuệ tỉnh Tứ Xuyên

 

H4 Công ty được nhận định là đơn vị có dự án công trình chuyển hóa thành quả khoa học kỹ thuật quan trong tỉnh Tứ Xuyên.

 

Sự dẫn đầu về công nghệ, mang theo tương lai của Đại Đế. Năm 2013, trong bài tổng kết hàng năm của Tổng giám đốc Li Xiao Bing đã đưa ra một cách rõ ràng mục tiêu chiến lược 3 năm tới của công ty: Lấy công nghệ sinh vật là điểm tựa; chuyên sâu nghiên cứu điều tiết lượng ăn; theo đó, công nghệ không ngừng đổi mới. Chúng tôi càng cần chú trọng hơn việc bảo vệ quyền sáng chế. Bảo vệ những ghi chép về quyền sáng chế, như vậy không chỉ là sự giàu có của người làm công tác nghiên cứu khoa học, mà còn thể hiện hơn nữa sức mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Công ty. Năm 2014, Chúng tôi càng chú trọng hơn nữa tới việc bảo vệ những sản phẩm hạt nhân và những điểm then chốt trong kỹ thuật công nghệ, thúc đẩy ngành công nghiệp, trở thành chuyên gia điều tiết lượng ăn.